Skini ”SENATOR Hit the Jackpot” mobilnu aplikaciju, i u jednom od SENATOR klubova ili casinu iskoristi bonus od 20 kuna promo!
.