Video nadzor napomena – Senator automat klubovi

ADRIA CASINO d.o.o., Dubečka 1, Zagreb, OIB: 90180501899

KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

E-mail: zastitapodataka@senator.hr

Video nadzor postavljen je zbog ispunjavanja zakonskih obaveza temeljem Zakona o zaštiti novčarskih institucija, te se koristi u svrhu zaštite i osiguranja osoba, imovine, izvršavanje zakonskih obaveza i legitimnih interesa. Osim voditelja obrade uvid u snimke videonadzora mogu imati trgovačka društva koja obavljaju poslove tjelesne i tehničke zaštite: Klemm sigurnost d.o.o. i ADC-alarmni centar d.o.o. kao i tijela državne uprave ( primjerice MUP i Državno odvjetništvo RH)

Razdoblje čuvanja snimaka video nadzora iz automat klubova iznosi 10 dana, a snimke video nadzora snimljene u casinu čuvaju se minimalno 60 dana.

U pogledu svih pitanja povezanih s obradom osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka. Ukoliko smatrate da je neko od Vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.